หมายเลขกระทู้ : 7
ooo..."บ่อตกปลาแบบญี่ปุ่น".ที่สวยและดีที่สุดในภาคเหนือ..ความสุขกำลังจะมาเยือน ที่บ่อตกปลาเชียงใหม่ฟิชชิ่งปาร์ค..ครับ...ooo   03-03-2014 16:56:07

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย : แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง : ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ : ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ : 162
ตอบ : 3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

....ทำบ่อญี่ปุ่น..บ่อนี้ด้วยใจรักและเพื่อนักกีฬาตกปลาเกล็ดโดยเฉพาะครับ...

...ลงปลาไปมหาศาล..อย่างเยอะ..ตกปลาต้องได้เย่อปลาครับ จึงสั่งปล่อยปลาลงๆๆอย่างไม่ยัง

...และได้ทำการเปิดแมทปฐมฤกษ์ ในคืนวันอังคาร ที่ 4 มีนาคม 57 เวลา 19.00-22.30 น.

...เรียนเชิญ นักกีฬาตกปลาทุกท่านเลยนะครับ..มาร่วมสนุกกันนะครับ บ่อเปิดให้จองที่..เวลา 18.00 น.

....แล้วพบกันครับ...นักกีฬาตกปลาทุกท่าน..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 1
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:09:24

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 2
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:11:11

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 3
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:11:15

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 4
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:11:51

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 5
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:12:50

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 6
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:13:42

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 7
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:14:57

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 8
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:16:22

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 9
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:17:17

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 10
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:18:05

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 11
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:18:50

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 12
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:20:16

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 13
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:20:55

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 14
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 17:22:02

หมายเลขสมาชิก : 13531
โดย :
แมน..จัง..คับ

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : apichet.na@gmail.com
เบอร์โทร : 0866582070
อาชีพ :ซื้อมาขายไป
คะแนน : 41
โพสต์ :162
ตอบ :3365
Point : $0
IP Address : 223.206.229.201

...ทำด้วยใจรัก..และเพื่อความสุข..ของนักกีฬาตกปลาเกล็ดทุกท่านครับ..

..........................................................................................................................................................................................................................................................
...ตกปลาอย่างมีความสุข...และสนุกในการตกปลา...

 ความคิดเห็นที่ : 15
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 19:47:07

หมายเลขสมาชิก : 4253
โดย :
ละอ่อนหางดง

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : seksankab@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ขายของ
คะแนน : 31
โพสต์ :199
ตอบ :2834
Point : $51
IP Address : 49.230.93.244

ขอกติกาหน่อยครับ. กีขอ ลักษณะปลากินเหยือเต็มปากหรือแบบไหนครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 ความคิดเห็นที่ : 16
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 20:26:12

หมายเลขสมาชิก : 1337
โดย :
น้องบัว

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : MKFISHING@HOTMAIL.COM
เบอร์โทร : 053-275779 081-4738633
อาชีพ :ค้าขาย สุจริต
คะแนน : 52
โพสต์ :377
ตอบ :3730
Point : $110
IP Address : 115.67.3.209

ขอเดียว เกี่ยวในปากครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

 ความคิดเห็นที่ : 17
วันที่โพสต์ : 03-03-2014 22:51:20

หมายเลขสมาชิก : 1660
โดย :
ป่า

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : taptawan_01@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-8635456
อาชีพ :นักศึกษา
คะแนน : 0
โพสต์ :4
ตอบ :136
Point : $5
IP Address : 171.4.251.33

ปลาที่ตกได้ จะต้องนำไปชั่ง ทั้งสวิงและคันเลยมั้ยครับ
หรือ
จะมีกรรมการดูว่าติดปาก แล้วปลดปลาตรงนั้นแล้วนำไปชั่งเลยครับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ความจริง

 ความคิดเห็นที่ : 18
วันที่โพสต์ : 04-03-2014 01:21:09

หมายเลขสมาชิก : 4253
โดย :
ละอ่อนหางดง

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : seksankab@hotmail.com
เบอร์โทร :
อาชีพ :ขายของ
คะแนน : 31
โพสต์ :199
ตอบ :2834
Point : $51
IP Address : 49.230.65.236

ปลาที่ตกได้ จะต้องนำไปชั่ง ทั้งสวิงและคันเลยมั้ยครับ
หรือ
จะมีกรรมการดูว่าติดปาก แล้วปลดปลาตรงนั้นแล้วนำไปชั่งเลยครับ


มาก็น้อง อ้ายว่าจะไปนา อ้ายแดงก็ไป

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 ความคิดเห็นที่ : 19
วันที่โพสต์ : 04-03-2014 13:22:26

หมายเลขสมาชิก : 4456
โดย :
tony

ตำแหน่ง :ขาโจ๋จอมอัด
e-mail : kartingframe@hotmail.com
เบอร์โทร : 095-8231099
อาชีพ :ผลิตแและจำหน่ายกรอบรูปทุกชนิด
คะแนน : 29
โพสต์ :36
ตอบ :1861
Point : $2
IP Address : 118.172.30.79


..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกได้ถ่ายรูปแล้วปล่อย Catch & Release

 ความคิดเห็นที่ : 20
วันที่โพสต์ : 04-03-2014 18:38:15

หมายเลขสมาชิก : 6943
โดย :
โกเล้ง

ตำแหน่ง :ยามเฝ้าบอร์ด
e-mail : goleng1975@hotmail.com
เบอร์โทร : 0895534110
อาชีพ :สายน้ำฟิชชิ่งชอป
คะแนน : 169
โพสต์ :536
ตอบ :6595
Point : $32
IP Address : 171.4.251.166

คืนนี้แล้วสินะ ม่วนๆแน่ๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
พบกันในสายน้ำ

 ความคิดเห็นที่ : 21
วันที่โพสต์ : 04-03-2014 18:41:52

หมายเลขสมาชิก : 18029
โดย :
นึก_สันปูเลย

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : nukshi@hotmail.com
เบอร์โทร : 0857084339
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 2
โพสต์ :2
ตอบ :244
Point : $0
IP Address : 49.49.15.98

สุดยอดแต้ๆๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ตกปลาคือความสุขที่ยังยืน

 ความคิดเห็นที่ : 22
วันที่โพสต์ : 04-03-2014 21:09:38

หมายเลขสมาชิก : 12212
โดย :
badday

ตำแหน่ง :น้องใหม่ซิงๆ
e-mail : ting-tong_bird@hotmail.com
เบอร์โทร : o839442267
อาชีพ :รับจ้าง
คะแนน : 2
โพสต์ :12
ตอบ :186
Point : $0
IP Address : 49.49.18.87

เร็วแต้ว่าครับ บะตันตั้งตั๋ว กะลังเปิดมาเจอ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ทุกที่ที่มีเธอ


หน้าที่ : 1
กรุณา  login ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งครับ

คำแนะนำในการส่งข้อความ
1. สมัครสมาชิกก่อนตั้งคำถามและตอบคำถามทุกครั้ง
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
3. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
4. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. งดเว้นข้อความโฆษณา ลิงค์ การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การทำการค้า